loader

Privacy policy

Deze privacyverklaring............................................................................................................... 3
Identiteit..................................................................................................................................... 3
Verwerkingsdoeleinden.............................................................................................................. 3
Persoonsgegevens...................................................................................................................... 4
Bewaartermijn............................................................................................................................. 4
Delen met derden....................................................................................................................... 5
Beveiliging.................................................................................................................................. 5
Gegevens inzien, aanpassen & verwijderen............................................................................... 5
Informatie & vragen.................................................................................................................... 5

Deze privacyverklaring

Hello Stylist verzamelt, gebruikt en verwerkt al jouw persoonsgegevens, als je onze website bezoekt (bezoeker) en wanneer je ons een opdracht verstrekt (als opdrachtgever) en/of wanneer je deze eigenhandig en/of op verzoek van Hello Stylist middels e-mail, contactformulier, telefonische en/of online call aan ons kenbaar maakt. In deze verklaring leggen we je uit waarom Hello Stylist jouw persoonsgegevens nodig heeft en voor welke doeleinden deze worden verzameld en gebruikt, als ook op welke wijze wij dat doen.

IDENTITEIT

De eenmanszaak Hello Stylist is gevestigd is aan de Noordweg 495 te (4333 KE) Middelburg, alwaar zij is geregistreerd bij de KvK onder nummer 63894610, vertegenwoordigd wordt door Anneke Minnaard die haar dienstverlening presenteert op de website: www.hellostylist.nl en verder o.a. promoot via haar sociale kanalen: Instagram, Facebook, Pinterest en LinkedIn.

VERWERKINGSDOELEINDEN

Hello Stylist verwerkt en gebruikt jouw persoonsgegevens voor de volgende (niet limitatieve) doeleinden:

  • Het gebruiken van verkregen informatie en/of beantwoorden van door jou aan ons gestelde vragen via persoonlijk, telefonisch en online contact, of via het contactformulier van de website;
  • Het kunnen uitvoeren van een door jouw als opdrachtgever aan ons verstrekte opdracht;
  • Het met toestemming van jou als opdrachtgever kunnen delen van persoonsgegevens met derden ter uitvoering van de opdracht;
  • Voor het ontvangen van betalingen voor en/of het kunnen factureren van aan jou verleende diensten;
  • Het kunnen beheren van ons klantenbestand en het (commercieel) informeren van onze diensten, waaronder het verzenden van gerichte emails/nieuwsbrieven en alsmede t.b.v. het optimaliseren van het aanbod en de functionele presentatie van onze diensten op onze website.
  • Te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bij een belastingaangifte, of executie van een vonnis, waarin we zonder jouw toestemming gegevens met derden moeten delen.

PERSOONSGEGEVENS

Hello Stylist verzamelt, verwerkt en gebruikt geen andere gegevens dan die je eigenhandig en/of op ons verzoek en/of door jouw ingeschakelde derden aan ons ter beschikking stelt ter uitvoering van de opdracht. Gegevens van personen jonger dan 18 jaar worden niet automatisch verwerkt, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming van diens ouders, voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger is verkregen.

De volgende (niet limitatieve) persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt en voorts alleen met jouw toestemming met derden gedeeld:

• Namen • Geslacht • Geboortedatum • Adresgegevens • Telefoonnummer / mobiel nummer • E-mailadres

BEWAARTERMIJN

Hello Stylist bewaart je persoonsgegevens tenminste 5 jaar nadat de laatste opdracht is beëindigd. In alle overige gevallen worden de gegevens niet langer bewaard dan in het voorkomende geval noodzakelijk is. De genoemde termijn van 5 jaar is niet van toepassing indien op jouw verzoek gegevens worden verwijderd.

DELEN MET DERDEN

Hello Stylist verstrekt zonder jouw toestemming persoonsgegevens aan derden wanneer dit wettelijk vereist is.

BEVEILIGING

Hello Stylist neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging daarvan tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden en/of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld? Neem dan gerust contact met ons op via onze website: www.hellostylist.nl of stuur een e-mail naar: info@hellostylist.nl.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN & VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@hellostylist.nl. Stuur daarbij altijd even een kopie van je identiteitskaart of paspoort mee, zodat we zeker weten dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

INFORMATIE & VRAGEN

Heb je nadere informatie nodig of heb je vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Hello Stylist, neem dan contact ons op via info@hellostylist.nl.

Hello Stylist behoudt zich het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

#instagram

Update cookies preferences